mcp tvorba portalov

Tvorba portálova komunitných webov

Portál je webová prezentácia, ktorá je pre mnohých ľudí vstupnou bránou do internetu. Portál vačšinou obsahuje veľké množstvo informácií a bývajú buď formou katalógov webstránok, informačné, multimediálne, alebo na určité zameranie napr. autá reality atď. Naša služba, tvorba portálov, je určená každému, kto má nápad a chce preraziť vo svete Internetu.

Firemný portál

Vnútrofiremné portály sú webové stránky (obvykle dynamické webové stránky), ktoré slúžia k lepšiemu publikovániu a zdieěaniu informacií vo firme. V podstate sa termín firemný, podnikový či vnútrofiremný portál užíva pre označenie aplikácie s názvom intranet či extranet. Firemné portály sú väčšinou vystavané na redakčných systémoch typu ECM, ktoré dokážu agregovat dáta z viac datových zdrojov (viď. článok Propojitelnosť na externé datové zdroje (ECM)).

Portály vyvíjame pre našich klientov na mieru, pričom kladieme dôraz nielen na to aby bol portál prehľadný pre jeho návštevníkov, ale aby bola prehľadná aj jeho administrácia a správa.

Máte záujem o bližšie informácie ohľadom portálov? Kontaktujte nás pre nezáväznú bezplatnú cenovú kalkuláciu.

Čo tým získate?

Väčšina príjmu portálov pochádza z bannerovej reklamy. Katalógové portály taktiež využívajú iné možnosti príjmu napr. predávanie prvých pozícií webstránok a časť z nich prechádza na príjem zo zobrazovania inzerátov formou PPC.

Portály na určité zameranie bývajú podporované nadšencami, ale aj firmami. Keďže sú zamerané na určitú cieľovú skupinu nemajú o inzerentov núdzu.