Korporátna identita, firemný dizajn…

Identita firiem je rovnako dôležitá ako jej produkty alebo služby. V dnešnej dobe takmer každá spoločnosť dbá na firemnú kultúru a svoju prezentáciu. Aby táto prezentácia mala čo najväčší efekt a prostriedky na ňu boli efektívne vynaložené, je potrebné presne nadefinovať firemný dizajn, tzv. Corporate identity.

mcp audit webu

Prečo je korporátka tak dôležitá?

Tento pojem skrýva všetko, čím spoločnosť prezentuje svoju značku. Každá spoločnosť by mala mať aj podrobný grafický manuál, ktorý obsahuje presné identifikačné prvky spoločnosti s presne definovanými firemnými farbami, a ich prípustné kombinácie, použité fonty, štýl polepu firemných vozidiel, reklamných predmetov atď..

Nechajte si preto navrhnúť Váš firemný dizajn na mieru a odlište sa od ostatných!

Web prezetácia tvorba web stránky

Rovnako ako tlačové materiály aj Vaša web stránka by mala byť v štýle Vašej spoločnosti. Preto pri tvorbe web stránok dbáme na striktné dodržanie corporate identity.

Netreba zabúdať, že grafické rozvrhnutie web stránky a jej štruktúra má obrovský podiel na jej úspešnosti.

Vaša web stránka je vizitkou celej spoločnosti, a zákazníci budú podľa nej Vašu firmu posudzovať.

Máte otázky, alebo záujem využiť naše služby? Ozvite sa nám.

Vytvorenie kompletného dizajn (design) manuálu

Firmený štýl (corporate identity) je vytváraný nie iba samotným logotypom, ale predovšetkým súborbom pravidel vizuálnej komunikácie určujúcich jeho použitie v tlačovej forme (vizitky, listové papiere, obálky, letáky, prospekty, katalógy, inzercia atď), prípadne na web stránke.

Tieto pravidlá corporate identity  bývajú obsiahnuté v dizajn manuále. Ten definuje dodržiavanie jednotných štandardov, aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii sa vytvára jednotný dizajn. Jeho súčasťou sú aj grafické návrhy merkantilných tlačovín vrátane presných nákresov pre ich opakovanú výrobu.

Býva obvyklé a výhodné, keď design manuál vzniká spolu s logotypom, ale je možné ho vytvoriť dodatočne k už existujúcemu a užívanému logotypu. Je tiež možné zavedený logotyp (pokiaľ je graficky hodnotný) podrobiť  redesignu a k modernizovanej podobe loga vytvoriť design manuál.

V prípade ak máte otázky, alebo záujem využiť naše službykontaktujte nás.

Tvorba vizuálov pre vizitky a hlavičkový papier

Pri tlačovej propagácií Vašej firmy navrhneme grafický vzhľad, poradíme so štylizáciou textov Vašich materiálov, vyberieme optimálnu veľkosť pre Vašu potrebu (A2, A3, A4 či A5) a samozrejme zabezpečíme tlač Vašich vizitiek, alebo letákov. Na základe Vašich požadaviek dodáme aj návrhy na najoptimálnejšiu technológiu tlače, alebo doporučenie na najvhodnejší spotrebný materiál.

Môže sa jednať o prospekty, letáky, alebo návrh grafického spracovania potlače reklamných predmetov. Netreba zabúdať, že aj napríklad grafické rozvrhnutie inzerátov rozhoduje o ich úspešnosti a že každý elektronický, alebo tlačový materiál, je vizitkou celej spoločnosti, a Vaši zákazníci budú podľa neho Vašu firmu posudzovať.

Grafika propagačných materiálov a vizitiek si dosť často vyžaduje kreativitu grafika. V prípade ak má však klient jasnú predstavu o vzhľade vizitky, alebo propagačného materiálu a vyžaduje si iba spracovanie vieme rovnako splniť jeho predstavu prípadne mu poskytnúť návrhy na vylepšenie.

Vytvorenie firemného sloganu

Vytvorenie firemného sloganu je jedným z prvých bodov pri zakladaní spoločnosti. V prípade, že firmný slogan ešte nemáte, radi Vám pomôžeme.

Po dôkladnej analýze cieľovej skupiny a zámeru Vášho podnikania vytvoríme viac sloganov, ktoré by Vás, ale predovšetkým Vašich zákazníkov mohli osloviť . Tieto slogany vyberáme s ohľadom na konkurenciu, originalitu, zapamätateľnosť a ich ďalšieho využitia vo Vašom podnikaní.

Návrh textov pre web – Copywriting

Pokiaľ chcete aby bola Vaša stránka optimalizovaná úspešne na určité kľúčové slová, jednou z dôležitých prvkov SEO (optimalizácie pre inetrnetové vyhľadávače) je aj text, ktorý sa na Vašej web stránke nachádza.

Vieme napísať text tak aby čo najlepšie vystihoval Vašu firmu a zároveň aby ste vďaka nemu pritiahli na Vašu web stránku čo najvyšší počet návštevníkov.

Máte záujem o naše služby, alebo chcete sa opýtať bližšie informácie? Kontaktuje nás.

Vytvorenie logotypu – logo firmy

Firemné logo a logotyp sú základné identifikačné prvky každej firmy, spoločnosti, produktu. Práve podľa nich Vás zákazníci rozpoznajú v obrovskom množstve iných firiem, které poskytujú rovnaké, alebo príbuzné služby či produkty. Logo musí byť jednoduché, originálne a ľahko zapamätateľné.

Potvrďte svoju identitu vhodným logom! Radi Vám s tým pomôžeme!

Pri tvorbe loga ponúkame nasledovné služby:

 1. Tvorbu firemného a produktového loga
 2. Tvorbu logotypu
 3. Redesign súčasného loga
 4. Vektorizáciu (krivkovanie) loga7

Čo je to logo?

Logo je grafický prvok / symbol označujúci firmu, organizáciu či spoločnosť.

Čo je to logotyp?

Logotyp je charakteristickým typom písma znázornený názov spoločnosti, firmy, výrobku,…
Môže obsahovať aj netextový grafický prvok.

Ochranná známka – trademark

Ochranná známka musí byť zapísaná v registri ochranných známok, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva.

Znaky kvalitného loga:

 • použiteľnosť vo všetkých typoch médií
 • tlačiteľné na všetkých strojoch, zobraziteľné na webe
 • čitateľné aj v malých velkostiach
 • čitateľné a funkčné aj v čiernobielom prevedení
 • jasný a zapamätateľný vzhľad
 • jednoduchý vzhľad
 • unikátnosť

Moderné logo:

 • abstraktné
 • vyjadruje jeden postoj, jednu ideu
 • málo farieb (napríklad dvojfarebné)
mcp dtp