Hotel Encián

Imidžová internetová prezentácia pre hotel v Rajeckých Tepliciach.

Klient

Hotel Encián

Hotel Encián poskytuje návštevníkom Rajeckých Teplíc ubytovacie a stravovacie služby.

Web: http://www.hotelencian.sk

Požiadavky

Požiadavky

Moderný, imidžový a responzívny design, jednoduché a príjemne pôsobiace farby na návštevníka.

Použité technológie

Technológie

  • HTML5
  • CSS3
  • Redakčný systém WordPress
  • SEO