Nastavenie emailu v Outlook 2007 – podľa návodu je možné podobne nastaviť i iné verzie MS Outlook či iné emailové aplikácie.